Zpevnění svahu komunikace

Po výstavbě komunikace poblíž města Vyšší Brod bylo nutné zpevnit povrch svahů zářezu silniční komunikace. Pro instalaci protierozních rohoží bylo třeba nejdříve celý svah pečlivě srovnat.  Poté byly v koruně svahu i v jeho patě vyhloubeny kotevní rýhy hloubky cca 0,3 m a šířky cca 0,5 m.

Zakotvení protierozní rohože na horní hraně svahu

Role protierozních rohoží byly rozvinuty na svahu po spádnici směrem shora dolů. Přesahy dvou sousedních rolí byly vždy minimálně 0,1 m. Přikotvení bylo provedeno ocelovými kolíky délky 0,3 m v rastru cca 2 x 2 m. Podél okrajů jednotlivých rolí a v místech překladů rolí bylo kotvení zhuštěno 1–1,5 m.

Přesypávání protierozních georohoží zeminou z nakladače UDSKotvení po ploše je závislé na sklonu svahu a provádí se v roztečích od 1 m (u strmějších svahů) do 2 m (u mírných svahů). Po zasypání kotevních rýh byla na povrch protierozní georohože umístěna vrstva ornice o tloušťce cca 50 mm.

Výsledkem tohoto protierozního opatření je krásný zelený svah porostlý vegetací s kořenovým systémem odolávajícím jakékoliv povrchové erozi způsobené vodou.

Zelený silniční zářez chráněný protierozní rohoží10PH18