Georohože

Co jsou georohože

Georohož je trojrozměrná propustná struktura vyrobená z polymerních vláken a/nebo jiných prvků mechanicky, tepelně, chemicky či jinak spojených. Tyto výrobky jsou určeny na protierozní ochranu svahů.

Chrání svahy a břehy, které jsou namáhány větrem, deštěm, proudící vodou nebo vlnami a poskytují podporu nové vegetaci. Mezi georohože řadíme i výrobky z přírodních materiálů.

Polymerní georohože se vyrábí extrudováním. Hlavní surovinou je polypropylen (PP) a Polyethylen (PE). Přírodní georohože jsou vyrobeny z jutových nebo kokosových vláken, ve velmi suchých oblastech se také využívá sláma.

Výhodou georohoží ze syntetických materiálů je jejich stálost. Tyto výrobky nekorodují a jsou chemicky a mikrobiologicky inertní, nenasákávají vodu proto je jeich životnost prakticky neomezená.

Proč používat georohože

Přirozený vegetační pokryv je považován za nejúčinější prvek napomáhající stabilizaci zeminy, slouží jako prevence proti povrchové erozi. Georohože jsou určeny k tomu, aby poskytovaly přírodě pomoc při tvorbě a obnově vegetačního pokryvu:

V nejzranitelnějších stádiích jsou neupravené povrchy chráněny před vodní a větrnou erozí. Zabraňují ztrátě vrchní vrstvy půdy.

Ochrana semen – nově vysazená semena jsou chráněna proti větru, dešti a ptákům.

Zadržování vlhkosti zlepšuje klíčivost semen

Přikrývka z rohože funguje jako ochrana rostlin při extrémních teplotách, podporuje klíčivost při menší zátěži na rostliny.

Poskytnutím kořenové výztuže pro nově vznikající vegetaci v raném a nejrychlejším stádiu růstu.

Využití georohoží

Georohože jako protierozní ochrana, zpevnění svahu a půdní stabilizace

 • Silniční a železniční svahy
 • Svahy protihlukových bariér a mostních křídel
 • Rekultivace skládek
 • Rekultivace lokalit po povrchové těžbě
 • Stabilita svahů řek, potoků, kanálů
 • Zpevnění břehů vodních nádrží
 • Pro překrytí geosyntetik nebo aplikaci v geokompozitech
 • Stabilnější povrch „zelených“ stěn

Georohože pro terenní úpravy

 • Úprava golfových hřišť, rekreačních oblastí, sportovišť, parků
 • Dotváří výsledný efekt složitějších krajinných úprav
 • Přístupové cesty

10PH18