Chyby při pokládce georohože

Nedodržením doporučených pravidel instalace je možné zapříčinit, že výrobky nebudou plnit svoji funkci. Při pokládce je proto nutné striktně dodržovat výrobcem nebo dodavatelem předepsaný postup instalace, případně se poradit s odborníkem.

Příkladů nevhodného použití je možné najít celou řadu. Pro názornost uvádíme dvě ukázky chybného použití georohože.

Příklad 1

Jutová síť chránící okraj vozovky

Na obrázku je položená kokosová rohož za účelem zpevnění krajnice. Ke zpevnění však nedochází, a to z několika důvodů.

Prvním z nich je špatné uložení rohože. Georohože se v zásadě pokládají po spádnici, ne po vrstevnici.

Druhým důvodem nefunkčnosti rohože je absence kotevních rýh v horní části a v patě svahu. Kotevní rýha na horní hraně svahu zaručuje to, že voda nepodtéká pod rohoží a zároveň zajišťuje rohož proti pohybu (sjíždění ze svahu dolů). Z obrázku je také patrné, že podklad pod rohoží nebyl upraven a rohože nepřiléhá k podloží.


Příklad 2

Obrázek níže je pořízený z Olomouce. Na svahu o délce cca 100 m a výšce 5 m jsou využity přírodní i umělé georohože.

Pokrytí svahu plastovými a přírodními rohožemi

Fotografie níže znázorňuje situaci po pokládce. Na první pohled je viditelné, že podklad před položením rohože nebyl urovnán a plastová georohož nepřiléhá k podkladu. Ve horní části je viditelné nadzvednutí rohože porostem. Nebyly také vybudovány kotevní rýhy na horní hraně svahu ani v jeho patě. Georohož byla připevněna pouze kotevními kolíky, není spolehlivě ukotvena a je tedy nefunkční.

Protierozní opatření provedené položení plastové georohože

O pár měsíců později na stejném místě…

Všechny důsledky chybné instalace se projevily, georohož neprorostla vegetací, a začíná se sesouvat se svahů dolů.

Chybně zakotvená protierozní rohož

 

 

PH1018