Příklady použití rohoží

Rohože i georohože se používají pro celou řadu aplikací. Z nejdůležitějších je nutno uvést alespoň tyto:

Zpevňování svahů pozemních komunikací

Georohože zde slouží k úpravě povrchů silničních a železničních násypů, zemních těles, mostních křídel, okolí komunikací a železničních tratí. Často se také využívají pro svahy protihlukových bariér.

 

Dokončování terénních úprav

Georohože je možné využít při dotváření výsledného efektu nově vzniklých staveb, kde je potřeba zajistit stabilitu svahu a zároveň estetický rámec krajiny, například v rekreačních oblastech, po stavebních úpravách v centru města, parcích, nebo golfových hřištích.

 

Rekultivace skládek komunálního odpadu

Zabezpečují rychlejší růst rostlin tam, kde je nutné podpořit obnovení vegetace. Využití při rekultivaci krajiny.

 

Ochrana svahů vodních toků

V oblasti vodního hospodářství je možné využít georohože k opevnění holých břehů proti erozi vlivem deště nebo proudící vody – lze je použít v případě svahu koryta nebo nádrže.

 

Zakládání zahrad

Zajišťují stálost povrchu v místech, kde stéká voda po svahu a zabraňují odnosu vrstev zeminy vodou. Tam, kde vznikají často kaluže, zpevní a vyztuží plochu.

 

Vytváření zahradní architektury

Ochrana svahů proti erozi, podpora růstu vegetace. Použití například u násypů příjezdových cest a nově vytvořených zelených ploch ve svahu.