Instalace georohoží

 1. Kotevní rýhy

V koruně a patě svahu zhotovte kotevní rýhy minimální hloubky 250 mm a šířky 500 mm. Vzdálenost kotevní rýhy od horní hrany svahu činím minimálně 300 mm, v patě lze navázat přímo na svah.

 

2.Příprava podkladu

Srovnejte svah do požadovaného tvaru. Na upravený svah umístěte 50–75 mm ornice. Množství závisí na typu zeminy a rovnoměrnosti povrchu upraveného svahu. Zasejte travní semeno nebo vysaďte keře.

3. Rozvinutí protierozní rohože

Na svah rozbalte rohož směrem shora dolů, po spádnici. Ponechejte dostatečnou délku role pro zakotvení na horním i dolním konci. Sousední role pokládejte s přesahy minimálně 100 mm. V případě keřové výsadby proveďte po spádnici nezbytně dlouhý řez a keř rohoží provlečte . Odstávající okraje přikotvěte.

4. Přichycení sítě k podkladu

Přikotvení proveďte dřevěnými nebo ocelovými kolíky (délky cca 300 mm). Podél okrajů rolí a v místech překladů přikotvěte síť po 1–1,5 m. Kotvení po ploše je závislé na sklonu svahu a provádí se v roztečích od 1 m (u strmějších svahů) do 2 m (u mírných svahů). Zasypejte kotevní rýhy.

5. Přerušovače proudění

V případě překrytí rohože mulčovacími materiály (kůra, štěpka apod.) na svazích se sklonem více než 30° instalujte vodorovně uložená dřevěná prkna bránící splavování mulče při prudkých deštích.