Jutové a kokosové sítě

Přírodní sítě jsou vyrobeny z kokosu nebo juty. Slouží primárně k ochraně svahu proti erozi, ochraně výsadby na strmých svazích a v zahradách. Jako dočasná protierozní ochrana (životnost 3-5 let) zpevňuje povrch nejen na zemních svazích bez vegetačního krytu ohrožených soustředěným povrchovým odtokem, ale na březích jezírek a pomalých vodních toků. Výrobky mají podobu tkané sítě s otevřenou strukturou. Tvoří ji tuhá kokosová nebo jutová vlákna spředených do příze o tloušťce cca 5 mm. Hustota vláken určuje plošnou hmotnost (gramáž), která je obvykle 400 g/m2 – 900 g/m2. Platí, že čím strmější svah, tím je třeba k účinné protierozní ochraně vyšší gramáže. Sítě jsou biodegradabilní – po ukončení funkční životnosti se rozloží a fungují jako přírodní hnojivo.

Výhodou jutových a kokosových sítí je jednoduchá a ekologická aplikace. Neobsahují toxické a umělé přísady, tudíž nenarušují přirozenou rovnováhu vegetačního doprovodu vodních toků.

Aplikace sítí má jedno pravidlo. Čím strmější svah je třeba opevnit, tím by měla být větší plošná hmotnost použitého výrobku.

Životnost výrobku závisí na okolních podmínkách. Kokosová síť má průměrnou životnost 36 měsíců, jutová 12-24. Některé výrobky se začínají rozkládat po první zimě, tím dochází k uvolnění minerálních komponent, které podporují růst vegetace. Rozšiřování vegetace napomáhá vlhkost, kterou textilie udržuje. Kokosové a jutové sítě mají odpovídající hodnoty pH. Kořenový systém je podpořen pomalu se uvolňujícími živinami.

Sítě mohou být dále využity na stabilizaci násypů podél komunikací, nebo na revitalizaci skládkových prostorů. Jsou vhodné i k rekultivaci plochy po těžbě.

Protierozní sítě jsou štíhlé a lehké, takže jejich instalace je rychlá a jednoduchá. Snadno se přizpůsobí nerovnostem terénu a udržují přímý kontakt se zemí. Pro upevnění sítí se využívají ocelové nebo dřevěné kotvy.