Co jsou rohože, sítě a textilie

Rohože

Georohož je trojrozměrná konstrukce vyrobená z polymerních vláken a/nebo jiných přírodních a syntetických prvků, spojená mechanicky a/nebo tepelně, chemicky. Jejich hmotnost je vyšší než 300g/m2.

Georohož z umělých materiálů slouží jako trvalá a spolehlivá protierozní ochrana povrchové vrstvy svahů o různých délkách a sklonech a zajišťuje zesílení povrchu během vzrůstu vegetace a výrazně zlepšuje souvislost kořenového systému. Jsou vhodné pro smáčené svahy. Přírodní rohože jsou často zpevněné síťovinou. Poskytuje ochranu svahu, chrání osivo a napomáhá k obnovení vegetace.

Rohože je nutné zahrnout zeminou, sítě jsou instalovány na povrch.

 Sítě

Sítě mohou být dvojího druhu – přírodní protierozní sítě nebo polymerní geosítě. Přírodní síť je tkaná a otevřená konstrukce přírodních materiálů (jutové, kokosové vlákno) určena k protierozní ochraně povrchu svahu s dočasnou působností. Umožňují překlenout období od dokončení stavby do zapojení vegetace, zatravnění svahu. Jejich plošná hmotnost se pohybuje od 300 do 900 g/m2. Polymerní geosítě sestávají ze soustav žeber uložených přes sebe, nejčastěji ve dvou nebo třech vrstvách, a pevně spojených. Je maximálně propustná, často je spojována s netkanou geotextilií do geokompozitu a používána ve stavebnictví pro odvod kapalin. Rozdělují se na dvouvrstvé nebo třívrstvé.  Ocelové sítě jsou používány především pro protierozní ochranu skalních stěn.

 

Textilie

Díky svým vlastnostem mají textilie široké možnosti využití. Jejich nejběžnější využití je v užitkové a okrasné zahradě. Nejtenčí, zpravidla bílé textilie s gramáží do 100 g/m2 se využívají jako ochrana rostlin před škůdci a nepříznivým počasím. Na podzim do nich můžeme zabalit citlivé rostliny a tak je vhodně zazimovat. Dále můžeme využít toho, že bílá barva odráží světlo a chránit tak plodící rostliny v parných dnech před ostrým sluncem.

Mulčovací textílie mají již vyšší gramáž, kolem 50g/m2. Patří sem i skupina rozložitelných ekotextilií. Při svém rozkladu poskytují rostlinám živiny. Nejčastěji se využívají mulčovací textilie na okrasných záhonech, aby zabránily prorůstání plevelů.

Tkané černé textilie udržují v zemině rovnovážnou teplotu a vlhkost. Tím, že nepropouští sluneční paprsky, zabraňují růstu plevelů. Textílie s největší gramáží (70 – 100 g/m2) můžeme používat, obdobně jako stavební geotextílie, na separaci různých vrstev nebo na ochranu vrstev při budování chodníků, jezírek a dalších komponent v zahradě.

 Geotextilie

Geotextilie jsou přírodní nebo syntetické materiály. Podle způsobu výroby dělíme geotextilie na tkané, netkané a pletené. Geotextilie mají plošnou hmotnost vyšší než 100 g/m2.

Na rozdíl od textilií jsou geotextilie určeny do zabudování do zeminy.

Nejčastěji se využívají pro jejich příznivé vlastnosti – pevnost v tahu, odolnost proti protržení a propustnost vody, jako separační, ochranná, nebo filtrační vrstva. Používají se jako podkladní vrstva pod jezírko, součást drenáže apod.

 

Výrobek Geotextilie Textilie Síť Rohož
Plošný plný Plošný tenký Plošný otevřený Plošný tlustý
Gramáž >100g/m2 <100g/m2 >300g/m2 >300g/m2
Umístění Do země Na povrch Na povrch Na povrch
Nejpoužívanější výrobky

Geomatex RPES

Geomatex NTB

Geomatex NTI

Geomatex TST

Agrotex N50

Agrotex T90

Agrotex Eko+

 

CK400

K700

J500

K-P

K-J

Trinter