Použití georohoží

Georohože po své instalaci plní funkci výztužnou a protierozní. Zpevňují povrchovou vrstvu svahu, a to i tehdy, je-li vystaven srážkám a tekoucí vodě. Tím také poskytuje podporu nové nebo stávající vegetaci.

V posledních letech jsou stále oblíbenější georohože vyrobené z čistě přírodních materiálů. Tyto výrobky poskytují po své instalaci podporu růstu zeleně, po čase se však působením klimatických podmínek rozloží a protierozní funkci přebere již vzrostlá vegetace. Z výrobních materiálů přírodních georohoží, které jsou naprosto rozložitelné, se nejčastěji kokosová a jutová příze pro svou relativně dlouhou dobu životnosti a významnou biologickou hodnotu.

Trvalé goerohože se umisťují na svahy o různých délkách a sklonech. Georohože se nerozkládají a svoji funkci po dobu životnosti výrobků – v závislosti na okolních podmínkách 10 – 15 let. Trvalé georohože se na zahrnují zeminou tak, že o jejich přítomnosti není známka.

Jak přírodní, tak trvalé georohože se používají pro jejich vlastnosti při řešení problémů s povrchy svahů – protierozní ochrana, zpevňování svahů a stabilizace vrchní vrstvy půdy.

Využívají se jako výsledná úprava po výstavbě, i jako prostředek ochrany sanovaného svahu po sesuvu. Do oblasti použití patří jak tvorba okrasných prvků krajiny, tak i nezbytná ochrana komunikací před sesuvem kamenů.

 

Pozemní komunikace

Úprava povrchů silničních násypů, zemních těles, mostních křídel, okolí komunikací a železničních tratí. Svahy protihlukových bariér.

 

Stavební úpravy

Georohože je možné využít při dotváření výsledného efektu nově vzniklých staveb, kde je potřeba zajistit stabilitu svahu a zároveň estetický rámec krajiny, například v rekreačních oblastech, po stavebních úpravách v centru města, parcích, nebo golfových hřištích.

 

Rekultivace

Zabezpečují rychlejší růst rostlin tam, kde je nutné podpořit obnovení vegetace. Využití při rekultivaci krajiny.

 

Vodohospodářství
V oblasti vodního hospodářství je možné využít georohože k opevnění holých břehů proti erozi vlivem deště nebo proudící vody – lze je použít v případě svahu koryta nebo nádrže.

 

Okrasná zahrada
Zajišťují stálost povrchu v místech, kde stéká voda po svahu a zabraňují odnosu vrstev zeminy vodou. Tam, kde vznikají často kaluže, zpevní a vyztuží plochu.

 

Zahradní architektura
Ochrana svahů proti erozi, podpora růstu vegetace. Použití například u násypů příjezdových cest a nově vytvořených zelených ploch ve svahu.